PR aktivnosti projekta Škola i grad

SKOLA GRADU cilju promocije projekta Škola i grad, nakonkonkursa za izradu logoa, napravljeni subedževi sa logom projekta, web sitewww.school4city.org, štampano je i 300 komada svesaka, distribuiran je elektronski newsletter i pripremljeni su E-leafleti. Sveske će biti distribuirane u pilot školama i tokom radionica sa nastavnicima koje su dio projeknih aktivnosti.

Pratite projekat na www.school4city.org