U toku je realizacija praktičnih aktivnosti kotorskih gimnazijalaca/ki u okviru projekta “Škola i grad”

U toku je realizacija praktičnih aktivnosti kotorskih gimnazijalaca/ki u okviru projekta “Škola i grad”. Uz pomoć udruženja Meštar i furešta i nastavnice Koviljke Backović, gimnazijalci/ke rade na intervencijama koje će unaprijediti njihovo školsko dvorište – klupe, murali, sjedišta na stepeništima, platforma oko drveta…

Do sada su realizovane dvije akcije (9.2. i 14.2.2017.) u kojima je učestvovala oda­bra­na gru­pa uče­ni­ka svih dru­gih raz­re­da ko­tor­ske gim­na­zi­je.