Nastavak aktivnosti u Gimnaziji Kotor u okviru projekta “Škola i grad”

25. aprila 2017. nastavljena je realizacija praktičnih aktivnosti kotorskih gimnazijalaca/ki u okviru projekta “Škola i grad”. Uz pomoć udruženja Meštar i furešta i nastavnice Koviljke Backović, gimnazijalci/ke rade na intervencijama koje će unaprijediti njihovo školsko dvorište – klupe, murali, sjedišta na stepeništima, sjedišta od recikliranih guma…

Do sada su realizovane tri akcije (9.2. i 14.2.2017. i 25.4.2017.) u kojima je učestvovala oda­bra­na gru­pa uče­ni­ka svih dru­gih raz­re­da ko­tor­ske gim­na­zi­je.

Vodič za nastavnike/ce “Vrednovanje i planiranje prostora – održivi gradovi i naselja”

Vodič za nastavnike/ce “Vrednovanje i planiranje prostora – održivi gradovi i naselja” je realizovan u okviru projekta School4City (u nastavku: Škola i grad) koji zajednički sprovode NVO Expeditio, Zavod za školstvo Crne Gore i udruženje JAS – Jugend Architektur Stadt iz Esena, Njemačka. Read More

Dnevne novine DAN: “Slikaju murale, postavljaju klupe”

U toku je realizacija praktičnih aktivnosti kotorskih gimnazijalaca/ki u okviru projekta “Škola i grad”. Uz pomoć udruženja Meštar i furešta i nastavnice Koviljke Backović, gimnazijalci/ke rade na intervencijama koje će unaprijediti njihovo školsko dvorište. Read More

U toku je realizacija praktičnih aktivnosti kotorskih gimnazijalaca/ki u okviru projekta “Škola i grad”

U toku je realizacija praktičnih aktivnosti kotorskih gimnazijalaca/ki u okviru projekta “Škola i grad”. Uz pomoć udruženja Meštar i furešta i nastavnice Koviljke Backović, gimnazijalci/ke rade na intervencijama koje će unaprijediti njihovo školsko dvorište – klupe, murali, sjedišta na stepeništima, platforma oko drveta… Read More

Održana obuka za nastavnike: Vrednovanje i planiranje prostora – održivi gradovi i naselja

3-4.12.2017. u Plužinama je održana obuka za nastavnike pod nazivom: “Vrednovanje i planiranje prostora – održivi gradovi i naselja”. Obuci je prisustvovalo 36 nastavnika/ca, učitelja/ica i vaspitača/ca. Obuka je akreditovana od strane Zavoda za školstvo pod brojem 182. Obuka se sprovodila u okviru projekta “SCHOOL4CITY – Uvođenje obrazovanja o održivim gradovima u crnogorske škole”.   Read More

Radionica u Gimnaziji sa Meštrom i fureštom

U kotorskoj Gimnaziji 3. novembra 2016. održana je još jedna radionica sa đacima na temu kako osmisliti pojedine kutke u školi i dvorištu kako bi se bolje zadovoljile prostorne potrebe učenika/ca. Ovog puta radionica je organizovana sa NVO Meštar i furešta koji će nam pomoći da se dogovorene ideje realizuju. Razmatrali smo rješenja za autobusko stajalište, više mjesta za sedanje u dvorištu i lokacije mogućih murala.  Read More

Istraživanje: Koliko su pitanja o održivim gradovima zastupljena na različitim nivoima obrazovanja u Crnoj Gori

istrazivanjeU okviru projekta Škola i grad sprovodi se istraživanje na temu – koliko su pitanja o održivim gradovima zastupljena na različitim nivoima obrazovanja u Crnoj Gori. Istraživanje se sprovodi putem upitnika kojim želimo dobiti informacije o tome koliko su pitanja o gradovima zastupljena na različitim nivoima obrazovanja (predškolsko, osnovno i srednje). Takođe nam je cilj da provjerimo da li, i u kojoj mjeri, nastavnici i vaspitači u radu uključuju program Obrazovanje za održivi razvoj u okviru područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Read More

PR aktivnosti projekta Škola i grad

SKOLA GRADU cilju promocije projekta Škola i grad, nakonkonkursa za izradu logoa, napravljeni subedževi sa logom projekta, web sitewww.school4city.org, štampano je i 300 komada svesaka, distribuiran je elektronski newsletter i pripremljeni su E-leafleti. Sveske će biti distribuirane u pilot školama i tokom radionica sa nastavnicima koje su dio projeknih aktivnosti.

Pratite projekat na www.school4city.org

SCHOOL4CITY pregled aktivnosti u periodu april – oktobar 2016.

LOGO skola i gradU nastavku možete pročitati koje su aktivnosti realizovane u okviru projekta ŠKOLA I GRAD od aprila do oktobra 2016. Izvještaj pogledajte ovdje.

Više o projektu na www.school4city.org

Prezentacija ideja u Gimnaziji Kotor

skola prezentacijaU kotorskoj Gimnaziji 30. septembra 2016. djaci su predstavili svojim vršnjacima, predstavnici Zavoda za školstvo Crne Gore i predstavnicima donatora projekta School4city – DBU, svoje ideje kako unaprijediti školsko okruženje. Read More